Praktická starostlivosť o živočíchy

8. decembra 2022

Vyvesovanie búdok pre sovy

Jesenné či zimné obdobie je vhodným obdobím na vyvesovanie búdok pre vtáky, či pre menšie druhy, ale aj pre najväčších […]
22. júna 2022

Pomáhali sme bocianom bielym

Včera – 21.6.2022 – sme v Mojši zrealizovali dve aktivity zamerané na pomoc, či poznávanie života bocianov bielych. Najskôr sme […]
21. apríla 2022

Jarná migrácia žiab

Na prelome marca a apríla v oblasti Malej Fatry každoročne prebieha jarný ťah obojživelníkov. Na lokalite Teplica, neďaleko obce Párnica, […]
13. januára 2022

Krúžkovanie rehabilitovaných vtákov

Staroslivosť o zranené chránené živočíchy je jedna z činností a aktivít Správy NP Malá Fatra. Väčšinu úspešne rehabilitovaných vtákov nezmeniteľne […]
10. decembra 2021

Starostlivosť o chránené živočíchy v uplynulom období

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá […]