Vyvesovanie búdok pre sovy

Jesenné či zimné obdobie je vhodným obdobím na vyvesovanie búdok pre vtáky, či pre menšie druhy, ale aj pre najväčších obyvateľov dutín, pre sovy.
Sovy práve pre svoju veľkosť majú ťažšiu možnosť nájsť si vhodnú dutinu, príp. polodutinu pre hniezdenie či úkryt. Hniezdia najmä v starších lesoch s dostatkom starých, na dutiny bohatých stromov. Tieto príležitosti keď absentujú, je potrebné pomôcť vyvesovaním vhodných búdok.
Búdky pre sovy sú naozaj väčších rozmerov, často pre svoju veľkosť sú aj pomerne ťažké a vyvesovanie na stromoch o to náročnejšie. Vďaka OZ Enviuniverza z Višňového sme mohli v uplynulé dni inštalovať spolu 5 búdok pre sovy lesné a sovy dlhochvosté. Výber vhodných lesných porastov pre umiestnenie bol náročnejší, musel byť vhodného veku, za predpokladu možnosti minimálnych lesohospodárskych aktivít po súhlase s vlastníkom či užívateľom.
Búdky sme inštalovali cca 8 m vysoko, a do každej sa na dno vložilo dostatočné množstvo materiálu spod stromov – hrabanka, lístie. Nakoľko je dno búdky prirodzene z rezaného dreva, tento nasypaný materiál poslúži samici v prípade hniezdenia ako podklad pre vytvorenie priehlbiny na znesenie vajíčok. Sovy sa dajú v lese počuť prakticky po celý rok, v období od februára už ale nastupuje tok, vtáky obsadzujú vhodné teritóriá, vyhľadávajú dutiny alebo polodutiny v stromoch pre hniezdenie. Veríme, že aj posledne vyvesené búdky nájdu svojich stálych obyvateľov.
Text a foto: Tomáš Flajs, zoológ Správy NP Malá Fatra
Fotogaléria