Tiesňavy (443 ha) Geologické podložie je budované vápencami a dolomitmi. Predmetom ochrany sú pôsobivé geomorfologické útvary, vzácne fytocenózy s bohatou avi – a entomofaunou. V doline Obšívanka je výrazná klimatická inverzia, je tu najnižší prirodzený výskyt kosodreviny  a dryádky osemlupienkovej (660 m nm.). NPR Tiesňavy sa nachádzajú na území Národného parku Malá Fatra a tvoria vstup do známej doliny Vrátna.