“Ako Vlk nezožral Červenú Čiapočku”

Vlk, ilustrácia Ružena Babicová

Prvý ročník projektu “Príbehy troch šeliem”, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline, bol  venovaný vlkovi.  Informácia o projekte bola zverejnená na webe NP Malá Fatra v decembri 2018.  Deti rôznych vekových kategórií mohli do knižnice posielať svoju tvorbu, či už literárnu alebo výtvarnú, zameranú na problematiku vlka.  V apríli sa v Krajskej knižnici uskutočnil Deň vlka, kde prebehlo otvorenie výstavy týchto prác, súčasťou boli besedy, prednášky, zážitkové čítania.

Viac informácii o tomto dni si prečítajte v tlačovej správe – https://www.npmalafatra.sk/na-den-vlka-prisla-aj-cervena-ciapocka/

Vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác

Všetky práce pokope. Po kliknutí sa obrázok zväčší.


Svojimi prácami sa zapojili tieto školy:

  • ZŠ s MŠ O. Štefku Varín
  • ZŠ Lichardova, Žilina
  • CSŠ R. Zaymusa, Žilina
  • ZŠ Nové Zámky
  • ZŠ Dubové
  • ZŠ Karpatská, Žilina
  • SŠI Internátna Žilina
  • Skupina domáceho vzdelávania NARNIA, Žilina

 

Z literárnych prác nás najviac zaujali nasledovné dve poviedky, ktoré si môžete prečítať.

Cynthia Sárkőziová (Spojená škola internátna, Stredná odborná škola- učebný odbor Fotograf, Žilina): Deneb, príbeh vĺčaťa

Julka Chytilová (ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, 7 ročník): Život s vlkmi

Všetky výtvarné práce, či už kresby, maľby, alebo komiksy, či dokonca celé knižky boli perfektné, deti sa veľmi snažili a bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie, alebo najzaujímavejšie. Priblížime ich v nasledovnej fotogalérii.

Fotogaléria vybraných prác

Spracovala: Gabriela Kalašová