Praktická starostlivosť o živočíchy

9. apríla 2021

Ďalšia lokalita pre žaby zabezpečená

Čo robia niektorí ochranári cez veľkonočné sviatky? Ak by ste si mysleli, že to, čo ostatní, mýlite sa. 🙂 V […]
29. marca 2021

Pri prenášaní žiab nám pomáhajú aj deti

Pred časom sme informovali o inštalácii zábran pre skokanov hnedých za obcou Párnica v smere na Zázrivú. Za posledné tri […]
12. marca 2021

Skokany na ťahu

Ku koncu minulého týždňa nám boli nahlásené prvé migrujúce skokany hnedé (Rana temporaria) za obcou Párnica v smere na Zázrivú. […]
30. septembra 2020

Praktická starostlivosť o chránené živočíchy v roku 2020

Počas celého roka 2020 bola vykonávaná praktická starostlivosť o chránené živočíchy – najmä vtáky, ktoré boli zranené, alebo išlo o […]
19. júla 2020

Prípad zraneného orla skalného

Národný park Malá Fatra je územím s trvalým výskytom orla skalného (Aquila chrysaetos). Priamo v národnom parku a jeho ochrannom pásme, […]