Praktická starostlivosť o živočíchy

12. marca 2021

Skokany na ťahu

Ku koncu minulého týždňa nám boli nahlásené prvé migrujúce skokany hnedé (Rana temporaria) za obcou Párnica v smere na Zázrivú. […]
30. septembra 2020

Praktická starostlivosť o chránené živočíchy v roku 2020

Počas celého roka 2020 bola vykonávaná praktická starostlivosť o chránené živočíchy – najmä vtáky, ktoré boli zranené, alebo išlo o […]
19. júla 2020

Prípad zraneného orla skalného

Národný park Malá Fatra je územím s trvalým výskytom orla skalného (Aquila chrysaetos). Priamo v národnom parku a jeho ochrannom pásme, […]
23. júna 2020

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v Mojši

Dnes (23.6.2020) sme na hniezde v obci Mojš uskutočnili krúžkovanie mláďat bociana bieleho. V minulom roku Správa NP Malá Fatra zrealizovala prekládku […]
11. marca 2020

Jarné migrácie obojživelníkov

Správa NP Malá Fatra riešila v uplynulé dni začiatok migrácie obojživelníkov. Oproti roku 2019 začal ťah pre miernu zimu približne […]