Skorá jar sa prejavila aj vo veľmi skorej migrácii obojživelníkov. Po zaznamenanom ťahu obojživelníkov u kolegov vo Veľkej Fatre bol zistený ťah skokana hnedého aj na našom území.

Pri náhodnej kontrole lokality neďaleko obce Párnica 24.02.2024 sme zistili, že na uvedenej lokalite sa nachádzajú už prvé znášky vajíčok skokana hnedého. Na jar v roku 2023 boli ešte klasické plastové zábrany inštalované 13.3., vrchol ťahu bol okolo 25.3.2023, teda rozdiel medzi rokmi je značný.

Uvedená lokalita pre rozmnožovanie prešla oproti minulému roku premenou. Ňou sú trvalé zábrany, ktoré migrujúcim živočíchom zabránia prechodu na cestnú komunikáciu. Popod cestnú komunikáciu vedú 800 mm hrubé podchody, ktoré slúžia ako bezpečný koridor pre živočíchy.

Aj touto cestou chceme vyzvať najmä vodičov o opatrnosť a ohľaduplnosť pred pomaly sa pohybujúcimi živočíchmi prechádzajúcim po cestných komunikáciách.

Tomáš Flajs, zoológ