Ako nás kontaktujete?

Môžete použiť priame kontakty pri jednotlivých pracovníkoch, alebo využite kontaktný formulár.

Zoznam pracovníkov

Kontaktný formulár

 

Ako nás nájdete?

Budova Správy Národného parku Malá Fatra a Školy ochrany prírody sa nachádza v centre obce Varín, na Hrnčiarskej ulici, neďaleko potravín Jednota a v blízkosti parku na Námestí sv. Floriána.

Budova Správy NP Malá Fatra a Školy ochrany v prírode.

 
Link na google.maps - https://goo.gl/maps/loZi0

 

Akým dopravným prostriedkom k nám idete?

Autom

V smere od Žiliny. Odbočte z hlavnej cesty do obce, pokračujte cca 1km po hlavnej ceste (Ulica M.R.Štefánika), popri základnej škole. Na križovatke pri zdravotnom stredisku a obecnom úrade choďte rovno (smer Nezbudská Lúčka), ale ihneď za obecným úradom odbočte doľava na Hrnčiarsku ulicu. Po cca 150m je vpravo budova správy.

V smere od Terchovej. Po odbočení do Varína pokračujte popri družstve rovno po ulici Jozefa Martinčeka, kým neprídete na Námestie svätého Floriána k obecnému úradu. Za obecným úradom odbočte vľavo (smer Nezbudská Lúčka) a potom na najbližej križovatke po cca 30m znova vľavo. Tak sa dostanete na Hrnčiarsku ulicu a po cca 150m k budove správy.

V smere od Martina (kompou v Strečne - Nezbudskej Lúčke). Po výjazde z kompy odbočte doľava a pokračujte stále po hlavnej ceste, kým po cca 2km neprídete na začiatok obce Varín. Pokračujte rovno po Starohradskej ulici k mostu cez rieku Varínku. Za mostom budete míňať po ľavej ruke kostol a prídete na Námestie svätého Floriána. Na križovatke choďte rovno popri parku a po cca 150m je vpravo budova správy.

Autobusom 

Autobusová zastávka má názov -  "Varín, Ocú" a nachádza sa na Námestí sv. Floriána pri Obecnom úrade. Od zastávky treba prejsť peši krížom cez park k budove správy.

Vlakom

Vlak stojí na zástavke "Varín", ktorá sa nachádza pri areáli firmy Dolvap, s.r.o. Varín (vápenka). Zo zastávky je to pešo do centra, na námestie cca 1,8km.