Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS)

V roku 2015 Štátna ochrana prírody SR uviedla do praxe Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS). Ide o databázu údajov o výskyte rastlín, živočíchov a biotopov na Slovensku. Prispievateľmi do databázy sa môžete stať aj vy. Samozrejme, z databázy môžete informácie aj čerpať. Viac informácii o biomonitoringu nájdete na stránke http://www.biomonitoring.sk/

Výskum a monitoring v Malej Fatre

Letný monitoring medveďa hnedého

Zimný monitoring veľkých šeliem

Výskum a ochrana Malej Fatry

Vedecký zborník príspevkov z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry“, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2017 v Školiacom stredisku KIA Gbeľany.

Občianska veda

K poznaniu biodiverzity Malej Fatry môže prispieť každý. Odporúčané aplikácie:

iNaturalist
  • celosvetová sociálna sieť výskumníkov (aj amatérskych nadšencov)
  • prostredníctvom formulára na stránke, alebo aplikácie v mobile zaznamenávate svoje pozorovania v prírode (zaslaním fotografie, alebo nahratého zvuku)
  • umelá inteligencia v aplikácii pomôže s určením druhu rastliny,  alebo živočícha
  • vami zaslané dáta vo výskumnom stupni (t.j. overené určenie od viacerých používateľov iNaturalist) si vieme importovať do prostredia QGIS, s ktorým pracujeme

stránka: https://www.inaturalist.org/

aplikácia: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=sk&gl=US

BirdNet
  • aplikácia na rozoznávanie hlasov vtákov, pozorovanie je možné zdieľať na iNaturalist

aplikácia: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=sk&gl=US