Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS)

V roku 2015 Štátna ochrana prírody SR uviedla do praxe Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS). Ide o databázu údajov o výskyte rastlín, živočíchov a biotopov na Slovensku. Prispievateľmi do databázy sa môžete stať aj vy. Samozrejme, z databázy môžete informácie aj čerpať. Viac informácii o biomonitoringu nájdete na stránke http://www.biomonitoring.sk/

Výskum a monitoring v Malej Fatre

Letný monitoring medveďa hnedého – https://www.malafatra.org/stacionarny-monitoring/

Zimný monitoring veľkých šeliem

Publikačná činnosť

https://www.malafatra.org/publikacna-cinnost/

Výskum a ochrana Malej Fatry

Vedecký zborník príspevkov z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry“, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2017 v Školiacom stredisku KIA Gbeľany.