4. decembra 2023

Kontrola zimovísk netopierov v Malej Fatre

Malá Fatra počtom svojich podzemných priestorov síce nepatrí medzi najväčších konkurentov krasových území Slovenska, avšak skrytá krása podzemia je priam úchvatná. […]
24. februára 2023

Monitoring netopierov na ich zimoviskách

Každoročný monitoring netopierov na zimoviskách prináša zaujímavé informácie o druhovom zastúpení a ich početnosti. Tak ako sa mení klíma, tak […]
16. decembra 2021

Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Zamestnanci Správy NP Malá Fatra každoročne realizujú monitoring netopierov na ich zimoviskách. Pravidelný monitoring netopierov na zimoviskách má v území […]
2. septembra 2020

Noc s netopiermi 2020

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja […]
20. februára 2020

Kontrola zimovísk netopierov

Zimné obdobie je aj časom kontrol zimovísk netopierov. Na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma sa kontrolujú […]