20. decembra 2023

Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo

Správa Národného parku  Malá Fatra v rámci projektu “Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo” […]
27. novembra 2023

Reakcia na medializované informácie k iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra je odbornou organizáciou ochrany prírody zriadenou zákonom. Správa NP Malá Fatra už v minulosti zaujala […]
24. novembra 2023

Počiatky ochrany prírody Krivánskej Malej Fatry

V nasledujúcich riadkoch sa Vám budem snažiť zreprodukovať započatie ochrany prírody tohto vzácneho územia na základe listu od pána RNDr. […]
12. septembra 2023

Návšteva ministra životného prostredia a veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku v NP Malá Fatra

Veľvyslanci siedmych členských krajín Európskej únie pôsobiaci na Slovensku navštívili v piatok 8. septembra 2023 Národný park Malá Fatra. Predstaviteľov nemeckej, chorvátskej, […]
11. augusta 2023

Architektonické návrhy návštevníckych centier Správy NP Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s externými architektkami aktuálne pracuje vďaka schváleným žiadostiam o […]