Zber lesných plodov

V priebehu leta dozrievajú rôzne lesné plody – huby, maliny, jahody, brusnice, pričom najobľúbenejším plodom je čučoriedka – plod brusnice čučoriedkovej. Obdobie dozrievania čučoriedok je signálom pre každoročné nájazdy zberačov plodov na územie Národného parku Malá Fatra. Vidina zisku z pouličného, či tržnicového predaja je lákavá, a tak každoročne dochádza ku kolízii medzi záujmom ochrany prírody a ekonomickými záujmami zberačov.

Porast brusnice na hrebeni Malej Fatry

Čo hovorí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny?

Podľa uvedeného zákona je zber rastlín vrátane ich plodov na celom území národného parku pre verejnosť zakázaný. Týka sa to aj pohybu mimo turistických chodníkov. Tieto zákazy sa vzťahujú aj na národné prírodné rezervácie a neplatia pre vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov. Títo však musia pri kontrole strážou prírody vlastníctvo (či iný vzťah) k pozemku preukázať.

Prečo ochrana prírody zber lesných plodov takto obmedzuje?

Málokto tuší, že kým pre človeka slúžia lesné plody najmä na spestrenie jedálneho lístka, mnohé zvieratá sú na lesných plodoch existenčne závislé.

Ide o živočíchy, ktoré si počas leta a jesene robia tukové rezervy pre prežitie v zimnom období. Lesné ovocie je pritom pre svoj obsah cukru na tento účel ako stvorené. Medzi takéto živočíchy patrí hlavne medveď hnedý, ale aj drobné hlodavce. Pre mnohé druhy vtákov (napr. vzácny tetrov hlucháň, tetrov hoľniak) je plod čučoriedky významným sezónnym zdrojom potravy.

Najvypuklejší je tento problém v prípade medveďa hnedého, ktorý je našou najväčšou šelmou. Je všežravec a základom jeho jedálneho lístka je rastlinná potrava, nepohrdne však ani mäsom, či medom.. Keď nenájde dostatok potravy v lese, presúva sa aj z väčších vzdialeností k dostupnejšej potrave. Tú nachádza blízko ľudských obydlí – v sadoch (jablká, slivky), na poliach (pšenica, kukurica), pri včelínoch, pri nezabezpečených stádach hospodárskych zvierat, v odpadkových nádobách pri chatách a hoteloch. Tak sa nie vlastným pričinením stáva nebezpečným pre ľudí a ich majetok.

Kým siahnete na plod čučoriedky, porozmýšľajte nad súvislosťami.

Ďalším problémom je správanie sa zberačov v prírode. V snahe nazbierať v čo najkratšom čase najviac plodov používajú na zber pomôcky, ktorými poškodzujú kríčky čučoriedok a nezriedka podstatnú časť zberu tvoria nezrelé plody. V hustom poraste čučoriedok, ktorý ochraňuje pôdu a napomáha tvorbe humusu, vyšliapavajú chodníčky, ktoré sa stávajú potenciálnym zdrojom erózie. V neposlednom rade často po sebe zanechávajú odpad a tým, že sa pohybujú mimo turistických chodníkov, rušia pokoj aj v odľahlých, kľudových zónach od skorých ranných hodín až do zotmenia. Vďaka tomuto živelnému pohybu nie je vylúčený ani stret s medveďom, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí. Veľké riziko predstavuje aj prípadné zakladanie ohnísk mimo vyhradených priestorov, hlavne v horúcom a suchom počasí.

Ako môžete pomôcť vy?

Platí jednoduchá zásada. Kde nie je dopyt, tam nie je ponuka.

Vzdajte sa tejto pochúťky, ktorá nie je pre človeka nevyhnutnosťou a vyhýbajte sa aj nákupom pri ceste, alebo na tržniciach, kde nie je jasný pôvod zberu týchto plodov.

Ak však čučoriedkam neviete odolať, nazbierajte si tieto plody citlivo, sami pre vlastnú potrebu, na územiach mimo národného parku. Ak zbierate plody na vlastnom pozemku, uvedomte si súvislosti a ponechajte aspoň časť lesných plodov v prírode. Tieto dary treba užívať s rešpektovaním potrieb živočíchov,  pre ktoré je národný park domovom.