Ekoplagát

 

Oficiálna webová stránka www.ekoplagat.sk

EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa raz za tri roky. Prvá medzinárodná prehliadka EKOPLAGÁT sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

 

Poslanie a cieľ

Poslaním a cieľom prehliadky je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle plagátovú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie a zvyšovať aktivitu spoločnosti pri riešení úloh v tejto oblasti, napomáhať pri výchove k ekologickému mysleniu a etike. Trienále EKOPLAGÁT zároveň podporuje ideový a umelecký rozvoj súčasnej užitej grafiky.