Praktická starostlivosť o živočíchy

13. januára 2022

Krúžkovanie rehabilitovaných vtákov

Staroslivosť o zranené chránené živočíchy je jedna z činností a aktivít Správy NP Malá Fatra. Väčšinu úspešne rehabilitovaných vtákov nezmeniteľne […]
10. decembra 2021

Starostlivosť o chránené živočíchy v uplynulom období

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá […]
9. decembra 2021

Prekládka hniezda bociana vo Varíne

V zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s. sa vo Varíne zrealizovala prvá etapa […]
3. júna 2021

Starostlivosť o chránené živočíchy

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá […]
12. apríla 2021

Zázrak zvaný jarná migrácia

Jarné obdobie je bezpochyby jedno z najkrajších ročných období v roku, najmä u človeka, čo si všíma dianie v prírode. […]