Ekovýchovný program BOCIAN

Bocian je celoslovenský ekovýchovný program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správy národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálne centrum OP v Prešove).

Ilustračné foto, zdroj: pixabay

Určený je pre školy v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana bieleho.

Zameraný je na pozorovanie života bociana a vypracovanie plagátu Žiadosť bociana o prechodný pobyt. Plagát obsahuje spracovaných 12 úloh podľa metodickej príručky.

Program Bocian prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.

Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu/postera formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“.  

Poster je koláž vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú prihlásené kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív/trieda spracuje jeden plagát. Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne. Presný popis úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú obdržia len prihlásené školy, či kolektívy.

Rok 2021

Viac informácií k tomuto ročníku nájdete na stránke Školy ochrany prírody – http://skopvarin.sopsr.sk/pre-skoly/projekty/bocian/

Rok 2020

Bližšie informácie sú na webe Štátnej ochrany prírody SR  – http://www.sopsr.sk/web/?cl=9908

Rok 2019

Bližšie informácie o ročníku 2019 v pôsobnosti Správy NP Malá Fatrahttps://www.npmalafatra.sk/ekovychovny-program-bocian/

Regionálne vyhodnotenie v Krajskej knižnici v Žiline – https://www.npmalafatra.sk/den-bociana-v-krajskej-kniznici-v-ziline/
Celoslovenské vyhodnotenie – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20586

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ s MŠ Kotešová, učiteľka Monika Bogáňová, žiaci 7. ročníka
 2. ZŠ E. Ruffinyho Dobšiná, učiteľka Katarína Sadlowska, 10 žiakov 7.B triedy
 3. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľky Mária Šimková a Katarína Bernáthová, 7 žiaci 3.A. a 3.B triedy
 4. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. učiteľka Marcela Fehérová, žiačka Silvia Krompaská
Fotogaléria plagátov 2019

Rok 2018

Regionálne vyhodnotenie uplynulého ročníka 2018 (v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra) vo forme celodenného programu – „Deň bociana”

Uskutočnilo sa  24.10.2018 v Krajskej knižnici v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tlačovú správu z podujatia nájdete tu.

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka
 2. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7. A
 3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3. ročník
 4. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku
 5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov
Fotogaléria súťažných plagátov 2018

 

Rok 2017

Zoznam zapojených škôl z celého Slovenska, ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

 1. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Z. Synáková, žiaci 6.B
 2. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka M. Fraštiová, žiaci z krúžku mladých prírodovedcov
 3. ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov
 4. ZŠ s MŠ Drienovec, Košice Okolie, p. učiteľka Š. Hricková a K. Bernáthová, žiaci 7. A a 9. A triedy
 5. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice Okolie, p. učiteľka M. Fehérová, 8 žiakov
 6. ZŠ s VJM Buzica, p. učiteľky J. Porubszky a Éva Kmecko, 15 žiakov
 7. ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Júlia Kačenková žiačka 5.A
 8. ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Nataša Kolesárová, žiačka 5.A
 9. ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, p. vychovávateľka Ľ. Buňová, 17 žiakov štvrtého oddelenia
 10. ZŠ Demjata, p. učiteľka J. Hrehová, žiaci 1.- 4. ročníka
 11. ZŠ Víťaz, p. učiteľka M. Kovaľová Kollárová, žiaci 1.- 4. ročníka
Fotogaléria súťažných plagátov 2017