Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Realizuje sa v spolupráci s dobrovoľníkmi.

Stopa vlka. Foto Ľubo Hrdý

Pod drobnohľadom sú najmä vlk, rys a mačka divá. Stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnej populácii, teda počet zvierat, miesta prechodov a migračné cesty, druh koristi, či dokonca zdravotný stav šeliem. Pri nájdení trusu od vlka a rysa sa odoberá časť na genetiku, zvyšná časť na podrobný rozbor potravy. Po dôkladnej evidencii sú vzorky v etanole a držané v mrazničke pre zachovanie informácií. Tento spôsob je neinvazívny, zvieratám vôbec neškodí, čo je v porovnaní s ,,výskumom“ z koží a lebiek úplný opak. Mačka divá sa sleduje najmä na základe stôp, nájdenie trusu po tejto malej šelme je veľmi náročné a vyžaduje aj určité terénne skúsenosti. V tomto období medvede už majú obsadené svoje zimné stanovištia, ich náhodný pohyb v území sa tiež sleduje a vyhodnocuje.

V roku 2016 sa uskutočnil prvý ročník so zameraním na rysa ostrovida a vlka dravého. Cieľom je podobne, ako pri letnom stacionárnom monitoringu urobiť z tohto podujatia systematicky sa opakujúcu akciu. Organizátorom je ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra.  

Bližšie informácie o predchádzajúcich ročníkoch – https://www.malafatra.org/zimny-monitoring-seliem/

Výsledky z  roku 2019 – https://www.npmalafatra.sk/monitoring_2019/

Výsledky z roku 2020 – https://www.npmalafatra.sk/vysledky-zimneho-monitoringu-velkych-seliem/

 

Prihlasovací formulár na 7. ročník zimného monitoringu šeliem