Myšiak lesný z našej chovnej stanice bol zaznamenaný v Litve

V roku 2022 sme prijali do našej chovnej stanice myšiaka lesného, ktorý bol vyhladovaný a na pokraji síl.

Po tom, čo dostal potrebnú starostlivosť a nabral sily, bol okrúžkovaný naším zoológom Tomášom Flajsom a vypustený do voľnej prírody. Myšiak dostal krúžok s číslom SKB D5363.

Pred pár dňami sme dostali informáciu o výskyte tohto jedinca v Litve. Po 768 dňoch od vypustenia bol myšiak zaznamenaný v 726 kilometrov vzdialenom litovskom meste Trakai.

Krúžkovanie vtákov je dôležitou metódou výskumu vtáctva na zisťovanie migračných trás, prežívania jedincov či početnosti populácie. O dôležitosti krúžkovania vtákov pre lepšie poznanie tejto skupiny živočíchov sme sa presvedčili aj v tomto prípade.

Veľmi sa z tejto informácie tešíme a veríme, že sa myšiakovi bude dariť aj naďalej.

Pripájame video z krúžkovania tohto myšiaka pred dvomi rokmi: