Ochrana prírody

Územie Malej Fatry bolo už od začiatku 19. storočia centrom záujmu prírodovedcov, ktorých fascinovala bohatosť a jedinečnosť druhového zloženia fauny a flóry. V súvislosti s prudkým nárastom civilizačných vplyvov na malofatranskú prírodu sa objavila nutnosť jej ochrany.  Po niekoľkoročnom úsilí bolo  3. 1. 1967 vydané opatrenie č. 22/1967 Komisie SNR pre školstvo a kultúru o zriadení Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra. CHKO Malá Fatra bola nariadením vlády SSR č. 24 z 18. 1.1988 prekategorizovaná na národný park. Jeho rozloha, ktorú si zachoval do dnešnej doby, je 22 630 ha, rozloha ochranného pásma je 23 262 ha.

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2004 prevzala naša krajina aj príslušnú legislatívu v oblasti ochrany prírody. Ich súčasťou je sústava chránených území členských štátov EÚ s názvom NATURA 2000, ktorá predstavuje najhodnotnejšie prírodné dedičstvo významné z celoeurópskeho hľadiska. Krivánska Malá Fatra splnila kritéria zaradenia a v roku 2008 sa stala súčasťou tejto sústavy.

Prečítajte si:

Národný park Malá Fatra v číslach
 • Rastie tu 1141 druhov nižších rastlín.
 • Vyšších rastlín je zaznamenaných okolo 1 150 druhov, z toho 14 západokarpatských, 12 karpatských a 4 vlastné endemity.
 • Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov a 210 druhov stavovcov.
 • Dĺžka pohoria je asi 26km.
 • Najvyšší vrch je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n.m.).
 • Najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec (1609 m n.m.), ktorý je zároveň v znaku Správy NP Malá Fatra.
 • Priemerná výška Krivánskej Fatry je 985 m n.m.
 • Najnižší bod je na sútoku Hradského potoka a Váhu (358 m n.m.).
 • Najdlhšou riekou v ochrannom pásme je Varínka, ktorá dosahuje dĺžku 24,7 km.
 • Najvyšším vodopádom je Šútovský vodopád s výškou 38 m.
 • Lesy zaberajú viac ako 70 % celkovej rozlohy.
 • Výmera národného parku je 22 630 ha (ochranné pásmo 23 262 ha).
 • Zasahuje do 4 okresov (Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok).
 • V rámci územia národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza 30 maloplošných chránených území (14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál).
 • Výmera maloplošných chránených území je takmer 4900 ha (22 % z výmery NP).

Situačná mapa územia národného parku a ochranného pásma. Detailnejšie hranice nájdete na interaktívnej mape ŠOP SR (vrstva veľkoplošné chránené územia).