Výskum a ochrana Malej Fatry

ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra a Občianske združenie Fatranský spolok usporiadali pre odbornú verejnosť konferenciu „Výskum a ochrana Malej Fatry“, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2017 v Školiacom stredisku KIA Gbeľany. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry.

Výstupom z podujatia je recenzovaný vedecký zborník príspevkov, ktorý si môžete stiahnuť tu – Výskum a ochrana Malej Fatry 2017
V prípade záujmu o tlačenú verziu píšte na adresu info@malafatra.org