Zborníky

 

ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra a Občianske združenie Fatranský spolok usporiadali pre odbornú verejnosť konferenciu „Výskum a ochrana Malej Fatry“, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2017 v Školiacom stredisku KIA Gbeľany. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry.

Výstupom z podujatia je recenzovaný vedecký zborník príspevkov, ktorý si môžete stiahnuť tu:

 

 

 

Skladačky

 

V rámci projektu ŠOP SR “ Propagácia chránených území a druhov Natura 2000″, ktorý bol spolufinancovaný z Európského fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie boli v roku 2015 vydané nasledovné publikácie: