Základné údaje

Názov organizácie: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Štatút na stiahnutie:  štatút správy

Sídlo organizácie: Varín, Hrnčiarska 197/62, 01303, Slovenská republika

IČO: 54435340

DIČ: 2121710327

IBAN: SK19 8180 0000 0070 0067 5106

Štatutárny zástupca: riaditeľ, RNDr. Michal Kalaš

Kontakt:  https://www.npmalafatra.sk/kontakt/

Cenníky

Cenník environmentálnych programov pre školy platný od 1.9.2022

Cenník za služby platný od 1.9.2022

Cenník ubytovania platný od 1.9.2022

Zverejňovanie

ZMLUVY – Správa NP ako Objednávateľ

ZMLUVY – Správa NP ako Dodávateľ

Objednávky

Faktúry

2022

Kontrakt uzavretý medzi MŽP SR a S-NP MF na rok 2022

Plán hlavných úloh S-NPMF na rok 2022