Príbehy troch šeliem, ilustrácia Ružena Babicová

“Príbehy troch šeliem” je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline.  V trojročnom cykle sa priblíži verejnosti (najmä deťom, žiakom a študentom) život medveďa, vlka a rysa.

Tzv. „veľkú trojku“ Slovenska predstavuje trojica veľkých šeliem  – medveď, vlk a rys. Tieto zvieratá odpradávna pútali pozornosť človeka, vnímali ich ako potravného konkurenta a ich utajený život v lese vzbudzoval strach. Človek zviazaný strachom a predsudkami priviedol veľké šelmy až na pokraj vyhynutia.  Ľudia ich lovili či už kvôli trofejam, ochrane domácich zvierat a majetku, alebo z obáv o svoj život. Osobitne vlk bol vnímaný veľmi negatívne, dodnes „trpí“ za to, že v rozprávkach „zjedol“ Červenú Čiapočku.  Samozrejme dnes už dávno vieme, že vlci ľudí nejedia, ale strach z vlka zostáva v hlbokom podvedomí.

Tieto zvieratá sú často negatívne medializované, čo v ľuďoch utvrdzuje strach pochádzajúci z pradávnych čias. Strach z veľkých šeliem prenikol aj do ľudovej tvorivosti, o čom svedčia napríklad rozprávky o zlom vlkovi. Dnes už vieme, že šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody, preto je prínosné postupne tento strach v ľuďoch vytláčať.

Navodenie pozitívnej asociácie je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi a ideálne systematickou prácou s deťmi.

  • čítaním rozprávok, či príbehov, kde vystupujú veľké šelmy (vlk, medveď a rys) a v prípade negatívnej postavy následne vymýšľanie alternatívneho deja, kde by zohrali tieto zvieratá pozitívnu rolu
  • tvorenie (kreslenie, maľovanie, modelovanie, origami) umožňuje spoznať krásu zvieraťa a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah
  • cez príbeh plyšového medveďa ako jednej z najobľúbenejších detských hračiek, je možné objaviť  tomto obávanom zvierati rolu druha, priateľa a ochrancu

Málo ľudí pozná skutočný život šeliem, ten môže postupne odkrývať vedecký výskum. Sprievodnými podujatiami, ako sú napríklad prednášky, či besedy  s odborníkmi, priblížime verejnosti reálny život šeliem, ktoré obývajú naše lesy.

Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti detí a mládeže.

Za bezplatné poskytnutie ilustrácií k tomuto projektu ďakujeme Ružene Babicovej – Naive Art Rosie – https://www.facebook.com/naiveartrosie/

Vyhodnoteniu jednotlivých ročníkov sú venované samostatné podstránky.

2020 a 2021 – ročníky sa nezrealizovali z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie (covid-19)

2019 – bol venovaný vlkovi – “Ako Vlk nezožral Červenú Čiapočku”