Škola ochrany prírody

 

 

“Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.”

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

 

 

Škola ochrany prírody (ŠkOP) je súčasťou Správy Národného parku Malá Fatra. Zameriava sa a výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti.

Ponuka výchovno-vzdelávacích programov v školskom roku 2022/2023

Škola ochrany prírody má svoj samostatný web, kde nájdete ďalšie informácie.

http://skopvarin.sopsr.sk/