„Ak plánujeme na rok, je potrebné zasiať obilie.
Ak plánujeme na desaťročia, je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život, je potrebné vzdelávať človeka.“

Kuang Cu/ 3.st. pr. Kr.

 

Environmentálna výchova v kompetenčnom území S-NP Malá Fatra má dlhoročnú históriu. Jej počiatky súvisia so vznikom Školy ochrany prírody v roku 1983, ktorej zakladateľom bol Ing. Ján Pagáč. Viac o pôsobení ŠkOP sa dozviete na webe – https://skopvarin.sopsr.sk/o-nas/historia/.

V súčasnej dobe environmentálnu výchovu vykonávajú 2 zamestnankyne S-NP Malá Fatra a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ďalší zamestnanci S-NP Malá Fatra.

 

Základnými cieľovými skupinami environmentálnej výchovy sú: