9. apríla 2021

Ďalšia lokalita pre žaby zabezpečená

Čo robia niektorí ochranári cez veľkonočné sviatky? Ak by ste si mysleli, že to, čo ostatní, mýlite sa. 🙂 V […]
29. marca 2021

Pri prenášaní žiab nám pomáhajú aj deti

Pred časom sme informovali o inštalácii zábran pre skokanov hnedých za obcou Párnica v smere na Zázrivú. Za posledné tri […]
12. marca 2021

Skokany na ťahu

Ku koncu minulého týždňa nám boli nahlásené prvé migrujúce skokany hnedé (Rana temporaria) za obcou Párnica v smere na Zázrivú. […]
11. marca 2020

Jarné migrácie obojživelníkov

Správa NP Malá Fatra riešila v uplynulé dni začiatok migrácie obojživelníkov. Oproti roku 2019 začal ťah pre miernu zimu približne […]
12. marca 2019

Migrácia obojživelníkov v Malej Fatre

Jarné obdobie sa vyznačuje nielen príletom sťahovavých druhov vtákov, prvými jarnými druhmi kvetov, ale na lokalitách v blízkosti vodných plôch […]