Výskum a monitoring

4. apríla 2022

Vodnár – symbol konca zimného obdobia

Vodnár potočný patrí medzi nenápadné vtáčie druhy malých riečok, rýchlo tečúcich bystrín či potokov. Tento malý spevavec vo veľkosti škorca […]
28. januára 2022

Vybrané výsledky dotazníkového prieskumu počas letnej sezóny v roku 2021

V roku 2021 bolo hodnotených 1314 korektne vyplnených dotazníkov. Zber dát prebiehal v teréne počas 20 dní letnej turistickej sezóny […]
25. januára 2022

7. ročník zimného monitoringu šeliem – náhradný termín

Z dôvodu nevhodného počasia počas prvého termínu zimného monitoringu šeliem Správa NP Malá Fatra pripravuje náhradný termín akcie, ktorý je […]
19. januára 2022

7. ročník zimného monitoringu šeliem sa uskutoční v hlavnom termíne

V Malej Fatre sa tento víkend uskutoční už 7. ročník zimného monitoringu šeliem výlučne pre prihlásených účastníkov. Bližšie informácie: https://www.npmalafatra.sk/7-rocnik-zimneho-monitoringu-seliem/ […]
16. decembra 2021

7. ročník zimného monitoringu šeliem

V januári 2022 sa v Malej Fatre uskutoční už 7. ročník zimného monitoringu šeliem. Zimný monitoring veľkých šeliem je zameraný […]