Výskum a monitoring

16. decembra 2021

Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Zamestnanci Správy NP Malá Fatra každoročne realizujú monitoring netopierov na ich zimoviskách. Pravidelný monitoring netopierov na zimoviskách má v území […]
21. júla 2021

Realizujeme dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Správa NP Malá Fatra realizuje aj v tomto roku v letných mesiacoch vlastný dotazníkový prieskum názorov návštevníkov. Metodika prieskumu čiastočne […]
30. júna 2021

Pokračovanie labutieho príbehu

V polovici mája sme vás informovali o hniezdení dvoch párov labutí hrbozobých v oblasti Malej Fatry. Jeden pár vysokú hladinu […]
2. júna 2021

Kontrola tokanísk hlucháňa hôrneho

Správa NP Malá Fatra zabezpečuje v jarnom období, okrem iných kontrol vzácnych druhov živočíchov a rastlín, aj kontroly tokanísk hlucháňa […]
23. apríla 2021

Poniklece, poslovia jari pod snehom

Medzi prvé jarné kvety patria aj poniklece. Určite nemôžu chýbať v žiadnej skalke na záhradke a v jarných mesiacoch netrpezlivo vyzeráme, kedy […]