Krúžkovanie rehabilitovaných vtákov

Staroslivosť o zranené chránené živočíchy je jedna z činností a aktivít Správy NP Malá Fatra.

Väčšinu úspešne rehabilitovaných vtákov nezmeniteľne označíme krúžkom, aby sme ich v budúcnosti v prípade nálezu vedeli identifikovať. Pozrite si video, ako také krúžkovanie prebieha.