Na prelome marca a apríla v oblasti Malej Fatry každoročne prebieha jarný ťah obojživelníkov.

Na lokalite Teplica, neďaleko obce Párnica, Správa NP Malá Fatra zabezpečuje prenos skokanov hnedých cez frekventovanú cestu už od 90-tych rokov minulého storočia.  V roku 2022 podarilo preniesť niečo cez 400 jedincov skokana hnedého. Oproti minulosti je to však len asi pätina pôvodných počtov.

Počty od tej doby poklesli pre viaceré príčiny. Najväčší problém pre živočíchy žijúce, resp. sa rozmnožujúce sa, vo vodnom prostredí je človekom používaná chémia, či už v poľnohospodárstve, ale aj v domácnostiach.  Svoje robí aj zvýšená automobilová doprava vedúca najmä popri vodných tokoch.

Lokalita je v blízkosti cesty. Strana od riečky Zázrivky je chránená fóliou v dĺžke asi 250 m. Táto zamedzuje vstupu a  prechodu obojživelníkov na cestnú komunikáciu. Na lokalite takmer výlučne migruje skokan hnedý, výnimočne (v počte pár jedincov), aj ropucha bradavičnatá.

Správa NP Malá Fatra aj touto cestou chce poďakovať p. Šimurkovej, p. Antalovej za pomoc pri realizácii prenosov, taktiež p. Kubíkovi a p. Drengubiakovi zo Stráže prírody.

Tomáš Flajs, zoológ Správy NP Malá Fatra

Foto: T. Flajs, G. Kalašová, p. Šimurková, M. Antalová

Fotogaléria