1. apríla 2022

Historický okamih pre Malú Fatru

V kalendári významných environmentálnych dní je prvý aprílový deň oslavou vtákov a zároveň začína mesiac lesov.  Avšak pre všetky národné […]
21. marca 2022

Pripravení na bociany

Marec je mesiac, kedy začínajú na Slovensko prilietať bociany, pričom migrácia bocianov kulminuje začiatkom apríla. Prvý bocian priletel na Slovensko […]
25. februára 2022

Blíži sa každoročná jarná uzávera chodníkov v Malej Fatre

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov územia na blížiacu sa každoročnú  sezónnu uzáveru  troch turistických chodníkov. Z dôvodu ochrany prírody sa v […]
23. decembra 2021

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 pre všetkých

Všetkým návštevníkom a priaznivcom národného parku  prajeme radostné a pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2022. Ako každý rok […]
10. decembra 2021

Starostlivosť o chránené živočíchy v uplynulom období

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá […]