Zimné sčítanie vtáctva

Samice potápača malého medzi chochlačkami vrkočatými

Jesenné a zimné obdobie sa každoročne nesie v duchu zimného sčítania vodného vtáctva.

Prechádzajú sa vodné plochy ako sú rieky, jazerá, či iná vodná plocha, ktorá je s obľubou využívaná zimujúcim vodným vtáctvom. Pravidelne vykonávaný monitoring počas zimného obdobia prináša zaujímavé informácie o početnosti a druhovej rozmanitosti druhov. V našich končinách zimujú vtáčie druhy z oblasti Škandinávie či Pobaltia, vzácne môže byť pozorovaný aj druh ešte zo vzdialenejších oblastí. V prípade silnej zimy za zamrznutia vodných plôch aj u nás, sa operenci presúvajú ďalej na juh. V prípade opačnej, miernej zimy, nemajú za potreby zalietať do vzdialenejších južných oblastí, ale ostávajú prítomné u nás. Medzi bežne zimujúce druhy a početné v oblasti ,,pod Fatrou” môžeme zaradiť lysky čierny, chochlačky vrkočaté a sivé, hlaholky severské, potápače veľké a biele, potápky chochlaté a ďalšie druhy. V prípade, že Vás táto aktivita zaujíma, ozvite sa na Správe NP Malá Fatra ohľadom ďalších informácií.

Text a foto: Tomáš Flajs, zoológ

Fotogaléria