Pre požiar v Národnom parku Malá Fatra polícia začala šetrenia

Pre požiar v Národnom parku Malá Fatra polícia začala šetrenia

Požiar, ktorý vypukol v sobotu 12. novembra 2022 okolo 16:00 hod. v oblasti Hromového v centrálnej časti Národného parku (NP) Malá Fatra, podľa doposiaľ zisteného, vznikol z dôvodu nelegálneho bivakovania.

Návštevník národného parku sa snažil pripraviť jedlo na variči. Po uhasení požiaru, zhorená plocha predstavuje 2 ha. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, Národná centrála osobitných druhov kriminality, Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, oddelenie Žilina vedie spoločne spolu Správou NP Malá Fatra šetrenie pre ničenie biotopov.

V čase požiaru fúkal vietor severných smerov, teda z oblasti Hromového sa oheň šíril smerom na Chatu pod Chlebom. Požiar sa podarilo uhasiť ešte vo večerných hodinách práve z dôvodu šírenia sa smerom k prístupovej ceste na chatu. V prípade vetra južných až západných smerov sa mohol požiar rozšíriť do oblasti Stien, Šútovskej doliny, kde mohlo zhorieť niekoľko stoviek ha trávnatých či lesných porastov, pričom uhasenie ohňa v neprístupných častiach národného parku mohlo byť až nereálne.

Správa NP Malá Fatra od prvej informácie o vypuknutí požiaru situáciu monitorovala, priebežne komunikovala s dotknutými zložkami a bola pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť v rámci svojich kapacít.  Zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o uhasenie požiaru a zabránili tak väčším škodám na prírodnom bohatstve, biotopoch, či majetkoch.

Vyzývame všetkých návštevníkov, aby dodržovali Návštevný poriadok NP Malá Fatra, nepoužívali otvorený oheň a dbali o svoju bezpečnosť, či bezpečnosť iných návštevníkov a svojim správaním neohrozovali vzácnu flóru a faunu v národných parkoch.

Fotogaléria