Kde sa vzali farby jesene?

Za zelenú farbu listov počas roka môže chlorofyl – farbivo, ktoré rastliny potrebujú na fotosyntézu.

Žltá farba je v listoch ukrytá celý rok. Je však zakrytá chlorofylom. Keďže sa chlorofyl rozkladá prvý, odkryje žlté a oranžové xantofyly, flavonoidy a karotenoidy.

Listy niektorých stromov obsahujú aj červené antokyány. Tie sa na rozdiel od predošlých farbív tvoria až na jeseň. Antokyány majú pomôcť listom zostať na strome dlhšie a absorbovať viac živín.

Hnedá farba je farba pletiva odumierajúcich listov.

Na listoch javora horského (Acer pseudoplatanus) a javora mliečneho (Acer platanoides) môžete spozorovať čierne škvrny spôsobené hubou – čerňou javorovou (Rhytisma acerinum). Ak tieto škvrny na listoch spozorujete, nachádzate sa v čistom prostredí. Čerň javorová je totiž bioindikátorom poukazujúcim na prítomnosť znečistenia ovzdušia kyslými dažďami.

Text a foto: Katarína Fričová, botanik