Výskum a monitoring

16. decembra 2021

7. ročník zimného monitoringu šeliem

V januári 2022 sa v Malej Fatre uskutoční už 7. ročník zimného monitoringu šeliem. Zimný monitoring veľkých šeliem je zameraný […]
16. decembra 2021

Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Zamestnanci Správy NP Malá Fatra každoročne realizujú monitoring netopierov na ich zimoviskách. Pravidelný monitoring netopierov na zimoviskách má v území […]
2. septembra 2021

Migrujúce bociany

Pozorné oko si počas jesene určite všimne, že z krajiny sa potichu vytrácajú početné druhy spevavcov či aj väčších druhov […]
21. júla 2021

Realizujeme dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku

Správa NP Malá Fatra realizuje aj v tomto roku v letných mesiacoch vlastný dotazníkový prieskum názorov návštevníkov. Metodika prieskumu čiastočne […]
30. júna 2021

Pokračovanie labutieho príbehu

V polovici mája sme vás informovali o hniezdení dvoch párov labutí hrbozobých v oblasti Malej Fatry. Jeden pár vysokú hladinu […]