Letný monitoring medveďa 2022

Vodiaca samica v západnej časti územia. Foto: P. Drengubiak

Správa NP Malá Fatra pozýva záujemcov na 18. ročník letného monitoringu medveďa, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.6. – 12.6. 2022, t. j. piatok – sobota na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Stretnutie účastníkov prebehne v zasadačke Správy NP Malá Fatra (Hrnčiarska ulica 197, Varín) v piatok 10.6. 2015 o 11.00 hod. Tu prebehne rozdelenie lokalít a informovanie ohľadom vypĺňania mapovacích formulárov. V prípade nepriaznivého počasia bude termín monitoringu posunutý o týždeň neskôr (17. – 19.6. 2022), čas a miesto stretnutia ostávajú totožné.

Záujemcov prosíme, aby sa prihlasovali výlučne cez formulár. Tento postup nám uľahčí logistiku celého podujatia.

Prihlasovací formulár, viac informácií o monitoringu ako aj linky na čiastkové výsledky nájdete tu https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/monitoring/letny-monitoring-medveda/

Účasť na mapovaní je na vlastné nebezpečie. Dopravu a stravovanie si účastníci zabezpečujú sami, na vlastné náklady. Odporúčame mať uzavreté poistenie na hory. Účasť na monitoringu nie je automatická. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť, kto sa monitoringu zúčastní. Uprednostňujeme ľudí so skúsenosťami. O výbere budeme informovať všetkých prihlásených účastníkov emailom prípadne telefonicky.

Bližšie informácie:
Michal Kalaš, michal.kalas@sopsr.sk, 0903 298 130