Vodnár – symbol konca zimného obdobia

Vodnár potočný patrí medzi nenápadné vtáčie druhy malých riečok, rýchlo tečúcich bystrín či potokov.
Tento malý spevavec vo veľkosti škorca je nielen špecialista pri vyhľadávaní potravy, ale aj pri výbere miesta na hniezdenie. Vodnár je zavalitej, silnejšej postavy, s pevnými nohami, s prispôsobenými očami na vyhľadávanie potravy pod vodnou hladinou. Tento druh sa špecializuje na zber hmyzu či drobných stavovcov v prúditých častiach tokov, kde sa potápa. Silné nohy a zavalité telo mu pri tejto činnosti pomáhajú, pričom korisť často vyhľadáva pod skalkami na dne, ktoré dokáže odtisnúť či sčasti podvihnúť. Tento druh je zaujímavý aj tým, že spieva aj samica, pohlavia sú rovnaké, teda bez viditeľných rozdielov.
Hniezdo si stavia v blízkosti vodného toku, kde hľadá pukliny, diery pod mostami, v múroch spevnených brehov, pod vymytou časťou brehu, či dokonca vie postaviť hniezdo za padajúcou stenou vodopádu, cez ktorú preletuje. Hniezdo je veľká guľa z machu s bočným vchodom, ktorá vždy prekvapivo splýva s okolím pre svoju veľkosť pred očami zvedavcov. Vodnár spieva často v zimných mesiacoch aj v silných mrazoch. Pri zamrznutí vodných tokov sa sťahuje na nezamrznuté časti tokov, kde na pár desiatkach metrov sa dá pozorovať hneď viacero jedincov. Pri ich bezproblémovom ponáraní sa do ľadovej vody v mrazoch s občasným spevom a naháňaním suseda sprestruje inak tichú zamrznutú krajinu.
Vodnár je druh, ktorý hniezdi veľmi skoro na jar, pričom už koncom marca môžu byť za miernej zimy v hniezdach veľké odrastené mláďatá pripravené na vyletenie.
Hniezdi 1-2 x do roka, závisí od podmienok prostredia, výšky vodnej hladiny počas neskorej jari, zistené boli už aj 3 hniezdenia v priebehu jednej sezóny. Niektoré páry vo vyšších polohách či na menej úživných plochách hniezdia v neskoršom období, pričom v jedinom hniezdení majú len 3 či 4 mláďatá (bežne je 5, dokonca 6).
Na území NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma sa vodnárovi venuje zvýšená pozornosť dlhšie obdobie.
V sledovanom území je vodnár pre hniezdenie podporovaný inštaláciou vhodných búdok pod mostami, ktoré s obľubou prijíma. Okrem neho v búdkach zahniezdia aj trasochvost horský či biely, výnimočne aj iný druh spevavca. Je teda zaujímavé, že tento druh často hniezdi už na prelome februára až marca, kedy v oblasti môžu vládnuť ešte pravé zimné podmienky, v tomto období bez problému dokonca aj vyvedie mláďatá. V uplynulé dní prebehla kontrola obsadených lokalít, ktorá priniesla už prvé mláďatá vhodné na krúžkovanie.
Za približne 10 rokov bolo v oblasti Malej Fatry okrúžkovaných cez  1 200 mláďat, pričom sa krúžkujú špeciálnym druhom krúžkov, ktorý je za pomoci vhodnej techniky možné odčítať aj z cca 50 m, tým nie je potrebné jedinca ďalej odchytávať, ale je možné ho nerušene identifikovať z diaľky. Alfa- numerická kombinácia krúžka je jedinečná pre každého jedinca. V území sa študuje jeho hniezdna hustota, úspešnosť a vernosť jedincov lokalite či partnerovi.
Tomáš Flajs, zoológ Správy NP Malá Fatra

Fotogaléria