Pozorovanie vtáctva na Vodnej nádrži v Krpeľanoch

Aj naša Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len”S-NP MF) sa pripája k európskemu pozorovaniu vtáctva – EuroBirdWatch 2023, ktoré tento rok organizuje SOS/BirdLife Slovensko.

Pripravili sme si pre Vás ornitologickú exkurziu pod vedením zoológa RNDr. Tomáša Flajsa v oblasti Vodnej nádrže Krpeľany (ďalej len “VN Krpeľany”), ktorá sa bude konať v sobotu dňa 30.septembra 2023.

Stretnutie záujemcov bude o 9:00 na železničnej stanici v Krpeľanoch s predpokladaným časom ukončenia o 12:00 hod.

V rámci exkurzie sa presuniete v sprievode nášho zoológa zo železničnej stanice k vodnej hladine VN Krpeľany, kde bude prebiehať pozorovanie vtáctva s odborným výkladom.

Odporúčaná výbava: pevná obuv, resp. gumené čižmy, ďalekohľad, desiata a dobrá nálada

Pre viac informácii kontaktujte nášho zoológa: tomas.flajs@npmalafatra.sk

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude, o čom Vás budeme deň vopred informovať na našom webe a sociálnych sieťach.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Text a foto: RNDr. Tomáš Flajs, zoológ S-NP MF