Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Zamestnanci Správy NP Malá Fatra každoročne realizujú monitoring netopierov na ich zimoviskách.

Pravidelný monitoring netopierov na zimoviskách má v území už pomerne bohatú históriu, pričom posledných približne 20 rokov sú údaje z podzemných priestorov za územie kompletné a opakovane spracovávané. Pravidelný monitoring prináša zo sebou zaujímavé informácie o zmene početnosti druhov, v ich zastúpení, príp. aj zistení negatívnych činiteľov ohrozujúcich zimoviská.

V území sa pravidelne kontrolujú jaskyne v oblasti Šípskej Fatry, tunel a jaskyne v Kraľovianskom meandri, štôlňa v Nezbudskej Lúčke a v Párnici a Stratenská priepasť v masíve Stratenca. Najvýznamnejšou oblasťou pre netopiere v oblasti Malej Fatry bezpochyby patrí Kraľoviansky meander a Stratenská priepasť.

Práve monitoring v podzemných priestoroch v Kraľovianskom meandri opäť potvrdil jeho obľúbenosť netopiermi počas zimného obdobia. V prejdených priestoroch zimuje takmer stovka netopierov, medzi nimi zistené druhy ako podkovár malý – najviac zastúpený, tiež netopier veľký. Zaujímavosťou je opätovný výskyt jediného jedinca podkovára veľkého, ktorý na svoje zimovanie využíva každoročne takmer na meter presnú časť stropu starého tunela.