Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku

srdečne pozývajú širokú verejnosť už po deviaty krát na podujatie NOC S NETOPIERMI.

Akcia sa uskutoční v piatok 4. septembra 2020 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 19.00 do 21.30 hodiny.

Pútavé informácie o živote netopierov, o pravdivosti, či skôr nepravdivosti niektorých povier a výskume v Malej Fatre porozpráva odborný pracovník RNDr. Tomáš Flajs. Rozprávanie bude doplnené premietaním zaujímavého filmu Strážcovia noci, prichystaná bude ukážka nárazovej siete pre odchyt netopierov a počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom batdetektora. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu napr. planétu Jupiter.

Podujatie sa koná vrámci Medzinárodnej noci netopierov

Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 24. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok na stránke EUROBATS-u do dnešného dňa je zaregistrovaných 20 podujatí z 11 krajín ako rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy ako napr. že naše netopiere cicajú krv, či zapletajú sa do vlasov. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane.

Odporúčame teplo sa obliecť a doniesť si podložku na sedenie (deku) a baterku. V prípade daždivého počasia sa podujatia neuskutoční. Odporúčame sledovať náš FCB.

Podujatie bude prebiehať v zmysle platných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.

ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín