Kontrola zimovísk netopierov

Zimné obdobie je aj časom kontrol zimovísk netopierov.
Na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma sa kontrolujú viaceré jaskyne, jedna priepasť a nepoužívaný železničný tunel. Počas kontroly sa kontroluje nielen početnosť a druhové zloženie zimujúcich netopierov, ale aj negatívne javy, ktoré ich môžu počas zimného obdobia ohrozovať.
Medzi nepríjemné zistenia počas tejto zimy je opakované pálenie ohňa v podzemných priestoroch v Šípskej Fatre. Prirodzene sa šíriaci dym z horiaceho ohňa prechádza štrbinami podzemných priestorov kde môže dôjsť k uduseniu zalezených  chránených netopierov. V týchto priestoroch zimovalo pravidelne niekoľko jedincov netopierov, po zistení negatívnych vplyvov nebol nájdený žiadny.
Ďalším negatívnym zistením bolo v oblasti Kraľovianskeho meandra v nepoužívanom tuneli, ktorý si ľudia zamenili za miesto odhadzovania odpadu. Takto boli v priestoroch tunela objavené početné plastové fľaše, sklo, dokonca pneumatika. Tieto priestory pravdepodobne vyhľadávajú aj dobrodružné povahy v úmysle objavenia niečoho nového. Žiaľ, časté návštevy, fajčenie aj samotné zanechanie odpadkov je negatívne pre zimujúce, chránené a najmä užitočné netopiere. Pri každom vyrušení ,,spiaceho” netopiera jedinec spáli určitú časť tuku, ktorú potrebuje na dlhé zimné obdobie ako zásobu energie. Pri opakovaných vyrušeniach je pravdepodobné, že jedinec sa jarného obdobia už nedožije. Kraľoviansky starý tunel patrí v oblasti Malej Fatry medzi najvýznamnejšie zimovisko netopierov. Najpočetnejším druhom je podkovár malý v počtoch okolo 50 jedincov.
Tomáš Flajs,  S NP Malá Fatra

Fotogaléria – zistené negatívne javy počas monitoringu