Ku koncu minulého týždňa nám boli nahlásené prvé migrujúce skokany hnedé (Rana temporaria) za obcou Párnica v smere na Zázrivú.

Pracovníci Správy NP preto v pondelok nainštalovali dočasné zábrany pre migrujúce obojživelníky. Ťah sa momentálne pre pretrvávajúce nízke teploty zastavil, ale jar sa blíži a  migrácia obojživelníkov môže prepuknúť  v plnej sile. Bolo by na veľkú škodu, keby sa zábrany inštalovali príliš neskoro, veľká časť jedincov by potom zbytočne skončila pod kolesami áut.

Skokany hnedé sa na predmetnej lokalite prenášajú od inštalovaných zábran cez frekventovanú cestu do jazierka takmer 25 rokov. Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu Správy NP v inštalovaní zábran, úprave a čistení jazierka, je za toto obdobie vidieť pokles prenesených jedincov. Z pôvodných približne 2 000 jedincov (okolo roku 2000) sa posledné roky prenesie približne len do 200 jedincov skokana hnedého. Predpokladáme, že dôvodom sú zmeny v krajine – odlesňovanie, klimatické zmeny, sucho, používanie chémie v poľnohospodárstve a podobne.  V neposlednom rade je na vine aj zvýšenie frekvencie áut na komunikáciách, kde stret obojživelníka s prechádzajúcim autom končí fatálne.

Tomáš Flajs

Fotogaléria