Migrácia obojživelníkov v Malej Fatre

Stavanie zábrany pri ceste Párnica - Zázrivá

Jarné obdobie sa vyznačuje nielen príletom sťahovavých druhov vtákov, prvými jarnými druhmi kvetov, ale na lokalitách v blízkosti vodných plôch aj migráciou obojživelníkov.
Niektoré plochy s pravidelným rozmnožovaním obojživelníkov ale nemajú najšťastnejšiu lokalizáciu. Niektoré, aké napr. lokalita Párnica – Teplica sa nachádza vedľa frekventovanej cestnej komunikácii Párnica – Zázrivá.
Každoročne  sa na tomto úseku vystavia približne 300 m dlhá zábrana, ktorá migrujúcim obojživelníkom troška predĺži čas migrácie na miesto rozmnožovania, ale na strane druhej populáciu zachráni pred zbytočným úhynom pod kolesami áut. Na lokalite migruje skokan hnedý (Rana temporaria), ktorý zimuje v širšom okolí riečky Zázrivky. V jarnom období tiahne na miesto rozmnožovania, čo je práve na druhej strane cesty. Migrujúce žaby navedie pripravená zábrana do vykopaných plytkých jám, kde ich zamestnanci správy, alebo poverené osoby vytiahnú a vo vedrách prenesú na rozmnožovaciu lokalitu. Žabám sa tak robí akési bezpečné ,,žabie taxi”. Každý jedinec je počítaný, nakoniec sa vyhodnotí počet prenesených žiab.
Žiaľ, i napriek veľkej snahe ochrancov prírody, počty žiab na tejto ale aj na ďalších lokalitách medziročne klesajú. Dôvodom je zmena prostredia z pohľadu chémie používanej v poľnohospodárstve či lesníctve. Tieto veľmi negatívne vplývajú na distribúciu hmyzu ako dôležitého stupňa v potravinovom reťazci, v konečnom dôsledku tak na nedostatok potravy reaguje vtáctvo, obojživelníky atď.
Skokan hnedý tak ako aj ďalšie druhy obojživelníkov sú u nás chránené a veľmi užitočné.
Tomáš Flajs, S NP Malá Fatra
Fotogaléria