Jarné migrácie obojživelníkov

Správa NP Malá Fatra riešila v uplynulé dni začiatok migrácie obojživelníkov.
Oproti roku 2019 začal ťah pre miernu zimu približne o 2 až 3 týždne skôr. Podobnú skúsenosť majú aj kolegovia z iných chránených území. Obojživelníky tiahnu na miesta, kde sa hromadne rozmnožujú. Sú to najmä mokrade, malé jazierka a pod. Na tieto lokality často migrujú aj z väčšieho okolia prekonávajúc rôzne prekážky a pod.
Rizikovou cestnou komunikáciou, kde pod kolesami áut končí veľké množstvo ropúch bradavičnatých je neďaleko obce Veľká Čierna v Rajeckej doline. Na lokalite bola vytvorená cca 200 m dlhá zábrana z fólie, ktorá zabraňuje migrujúcim živočíchom vstupu na vozovku. Od zábrany ich naši dobrovoľníci prenášajú  vo vedrách do blízkeho rybníka, kde ich po zrátaní opatrne vypustia. Vlani sa takto podarilo preniesť cez rizikovú cestu niečo cez 300 žiab.
Druhou lokalitou s nutnosťou zabezpečiť migračnú trasu je lokalita neďaleko obce Párnica, na lokalite bola vytvorená dočasná zábrana v dĺžke tiež cca 200 m. Na lokalite migrujú skokany hnedé od riečky Zázrivka. K vysnívanému jazierku ich ale delí frekventovaná cesta, preto je nutné vytvorenie dočasnej bariéry aj v tomto úseku. Na tejto lokalite je dlhodobo zaznamenaný pokles početnosti skokanov, kde pred cca 20 rokmi migrovalo cez 1500 jedincov, posledné roky je počet do 300 žiab.
Treba pripomenúť, že obojživelníky sú užitočné živočíchy, konzumujú rôzne druhy hmyzu, ropuchy aj slimáky a pod. Z roka na rok majú ale možnosti na rozmnožovanie náročnejšie, jazierka vysychajú veľmi skoro na jar, krajina sa odlesňuje a vysušuje.
Dĺžka migrácie každoročnej závisí od vývoja počasia, za vlhkého a teplého počasia žaby premigrujú v priebehu niekoľkých dní, za studeného počasia môže migrácia trvať aj mesiac.
Touto cestou chceme poďakovať kolegom z Polície za asistenciu pri inštalácii zábran a poprosiť motoristov o zvýšenú pozornosť a zníženú rýchlosť na spomínaných úsekoch.
Text a foto: Tomáš Flajs