Novinky

26. októbra 2018

Deň bociana v Žiline

Deň bociana v Krajskej knižnici v Žiline Dňa 24.10.2018 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo podujatie, ktorý sa zameralo […]
22. októbra 2018

Deň otvorených dverí 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – Pozvánka Správa Národného parku Malá Fatra pozýva pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku na […]
19. októbra 2018

Strom roka 2018

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. Presný dátum osláv sa v každom […]
18. októbra 2018

Manažmentové opatrenia – Hýrovská slatina

Manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine Správa NP Malá Fatra po štyroch rokoch bez zásahu realizovala manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine, […]
15. októbra 2018

Rok nečinnosti

Hlucháň hôrny patri nepochybne k najohrozenejším druhom slovenskej fauny. Hlavnou príčinou jeho ohrozenia je ničenie a poškodzovanie vhodných  biotopov,  ku  ktorému […]