Krátka správa k zimnému monitoringu šeliem 2019

Odber vzoriek je súčasťou mapovania šeliem, foto: T. Flajs

V prvý februárový víkend sa na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme konal už IV. zimný monitoring veľkých šeliem.
Monitoring prebiehal formou dohodnutých trás v druhom, náhradnom termíne. Prvý termín musel byť z dôvodov snehovej kalamity presunutý. Trasy boli po turistických chodníkoch, členovia Stráže prírody alebo zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR sa pohybovali aj po lesných cestách. Pohyb po území sa vykonával na snežniciach, skialpoch či bežkách s pásmi, minimum trás bolo priechodných bez týchto pomôcok.
Deň pred samotným mapovaním sa v priestoroch Správy vo Varíne konal seminár, na ktorom odzneli príspevky ku medveďovi hnedému, vlkovi dravému, rysovi ostrovidovi, mačke divej. Doplnením bola prednáška ku genetickému výskumu a zberu prvotných dát v teréne. Seminár ukončili filmy z územia Malej Fatry a o vlčej svorke z územia TANAPu.
Predbežné výsledky z monitoringu sú veľmi zaujímavé už teraz, celá správa bude známa až po obdržaní všetkých informácií od mapovateľov.  Spolu sa na monitoring (prvý aj druhý termín) prihlásilo 132 účastníkov, samotného druhého termínu sa v teréne stretlo spolu 92 ľudí. Na mapovateľov čakalo 47 trás v celkovej dĺžke takmer 400 km. Aj touto cestou ďakujeme za účasť, pomoc pri mapovaní šeliem v Malej Fatre. Veríme, že akcia priniesla nové poznatky či priateľstvá a takto o rok sa znova stretneme.

Text a foto: Tomáš Flajs

Sledovanie stopovej dráhy rysa
Náš dobrovoľný spolupracovník Ľubo Hrdý premietol zostrih unikátnych záberov z fotopasce pri jednom “medveďom strome”.

Pozrite si aj reportáž o monitoringu, ktorú odvysielala RTVS.