Zimný monitoring netopierov v NP Malá Fatra

Na území NP Malá Fatra prebieha v zimnom období pravidelne aj monitoring zimujúcich netopierov.
V uplynulom týždni zamestnanci správy vykonali monitoring v oblasti Kraľovianskeho meandra, ktorý patrí v rámci územia k najvýznamnejším plochám pre zimovanie netopierov. V starom Kraľovianskom tuneli sa podarili zistiť 4 druhy netopierov v počte 62 jedincov. Po ročnej odmlke sa v tuneli našiel aj jediný exemplár podkovára veľkého. Zaujímavosťou je jeho výskyt v Malej Fatre, kde sa každoročne zistí len jeden exemplár a vždy v rovnakej časti tunela.
V území sa pravidelne prechádza približne 12 podzemných priestorov, evidujú sa zimujúce netopiere, príp. zimujúci hmyz, či iné druhy (salamandra škvrnitá, výskyt predátora v jaskyniach – kuny a pod.), ale aj negatívne činnosti v podzemných priestoroch.
Negatívne zistenie bolo v oblasti Šípu, kde vo vchode do jaskyne neznámy rekreant zapálil oheň. Dym z ohňa bolo cítiť ešte niekoľko dní po pálení v priestoroch jaskyne. V tejto jaskyni zimuje pravidelne niekoľko netopierov, tento rok sa žiaľ nenašiel žiadny. Rovnako v podzemných priestoroch neboli objavené ani zimujúce druhy hmyzu. Je teda objektívne sa domnievať, že nerozumné pálenie ohňa spôsobilo skoré prebudenie netopierov a  ich únik. Nakoľko v predpokladanom čase panovali silné mrazy, je pravdepodobný aj následný úhyn týchto chránených živočíchov.
Text a foto: Tomáš Flajs