Prekládka hniezda bociana vo Varíne

V zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s. sa vo Varíne zrealizovala prvá etapa prekládky hniezda bociana bieleho.

V záhrade Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne minulý týždeň (2.12.2021) vyrástlo náhradné hniezdo pre bociana  – betónový stĺp s hniezdnou podložkou.  Pôvodné hniezdo na Fatranskej ulici, ktoré si bociany postavil tento rok, je nevhodne umiestnené na stĺpe elektrického vedenia, pričom niektoré konáre ležia priamo na vodičoch. V prípade premočenia hniezda počas daždivých dní môže takto naložené hniezdo spôsobovať problémy s rozvodom elektrickej energie, skraty či samovznietenie hniezdneho materiálu a v konečnom dôsledku aj usmrtenie bocianov na hniezde.

Aj dôvodu bezpečnosti samotných bocianov, je nutné hniezdo zložiť zo stĺpa elektrického vedenia, pričom na elektrický stĺp sa osadí mechanická zábrana proti budúcemu zahniezdeniu, táto etapa prekládky sa zrealizuje v priebehu januára.  Náhradná lokalita v záhrade správy národného parku sa nachádza vzdušnou čiarou približne 340m od pôvodnej lokality. Pre bociana však táto vzdialenosť nepredstavuje problém. Výber náhradnej lokality nie je jednoduchý. Posudzuje sa vhodnosť  lokality pre bociana a taktiež sa berú do úvahy vlastnícke vzťahy.

Bude prekládka úspešná?

Konečné rozhodnutie bude nakoniec na bocianoch. Zo Slovenska sú známe prípady, kedy bolo hniezdo premiestnené na zdanlivo ideálnu lokalitu, pár metrov od pôvodnej a bocian tam už nezahniezdil. Ale pevne veríme, že sa mu nová, bezpečná, lokalita zapáči. Z našej územnej pôsobnosti máme už pozitívne skúsenosti, úspešne sa realizovali prekládky v obciach Turie, Dolný Hričov a Mojš.

Fotogaléria