Návšteva ministra životného prostredia a veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku v NP Malá Fatra

Návšteva ministra životného prostredia a veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku v NP Malá Fatra

Veľvyslanci siedmych členských krajín Európskej únie pôsobiaci na Slovensku navštívili v piatok 8. septembra 2023 Národný park Malá Fatra. Predstaviteľov nemeckej, chorvátskej, slovinskej, rumunskej, talianskej, maďarskej a holandskej diplomacie privítal priamo v sídle Správy Národného parku Malá Fatra (S-NPMF) minister životného prostredia Milan Chrenko a riaditeľka S-NPMF Gabriela Kalašová.

 

Riaditeľka S-NPMF Gabriela Kalašová predstavila Národný park Malá Fatra, jeho pozoruhodnosti, zaujímavosti a špecifiká tohto územia ministrovi a veľvyslancom. Následne bola cennej návšteve predstavená aj problematika medveďa hnedého v tomto území prostredníctvom prezentácie zoológa S-NPMF Michala Kalaša. Minister, veľvyslanci a veľvyslankyne spolu so zástupcami Správy NP Malá Fatra navštívili Vrátnu dolinu, kde spoločne diskutovali o vplyve turizmu v kontexte ochrany prírody v národnom parku, čo nadväzovalo na prezentáciu krajinárky S-NPMF Lucii Sibilovej. Následne sa spolu s pánom starostom obce Terchovej Jozefom Dávidíkom zúčastnili pracovného obeda.

 

V popoludňajších hodinách bola na programe aj turistika Náučným chodníkom Diery, kde pán minister, veľvyslankyne Catherine Flumiani z Talianskej republiky, Gabriella Sancisi z Holandského kráľovstva a veľvyslanci Aleksandar Heina z Chorvátskej republiky, Stanislav Raščan zo Slovinskej republiky, Călin Fabian z Rumunska, stály zástupca veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky Michael Reuss, zástupca veľvyslanectva Maďarska Gyula Jankovics spoločne so zástupcami S-NPFM absolvovali trasu Dolné Diery – Podžiar – Štefanová.

 

Spracovala: Mgr. Dana Repáňová, pracovník environmentálnej výchovy S-NPMF

Zdroj fotografii: S-NPMF