Novinky

Nová lokalita migrácie žiab v našej územnej pôsobnosti

27.03.2017 14:44
Postupným otepľovaním a príchodom jari sa na svoje lokality vracajú aj ropuchy bradavičnaté, aby tam zanechali ďalšiu generáciu svojho potomstva.Niektoré lokality sú pre tieto pomalé živočíchy bezpečné, prekonajú len nejaký malý či väčší potôčik a v tichu jazierka sa oddávajú svojím láskam....

Hodina Zeme 2017

24.03.2017 10:15
HODINA ZEME je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky ohľaduplného správania k našej planéte. Mestá, inštitúcie a firmy dávajú zapojením sa...

Vtáčie vítanie jari 2017

23.03.2017 21:29
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozývajú verejnosť na Vtáčie vítanie jari. Pri príležitosti 1. apríla – Medzinárodného dňa vtáctva, pozývame verejnosť na pozorovanie vtáctva v žilinskom lesoparku Chrasť, kde privítame jarných...

Svetový deň vody 2017

22.03.2017 14:42
SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 – ODPADOVÁ VODA Voda, ktorá tečie z kohútika je rovnaká ako voda, ktorá tu bola za čias dinosaurov, rovnaká ako voda, ktorú pil Shakespeare a rovnaká, aká tiekla okolo pyramíd, keď sa stavali. K dispozícii je totiž iba obmedzené množstvo vody na celom svete, je to...

Monitoring letnej návštevnosti 2016

16.03.2017 08:04
Neregulovaný výkon športovo-rekreačných aktivít v spojení s rozsiahlymi urbanizačnými procesmi a hospodárením v lesoch, ktoré je vzdialené od princípov prírode blízkeho pestovania lesov.  To sú v súčasnosti hlavné negatívne antropické vplyvy na prírodné prostredie Národného...

Mapovanie tetrova hoľniaka v Malej Fatre

14.03.2017 09:31
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra v spolupráci s občianskym združením Fatranský spolok pripravuje 1.ročník mapovania tetrova hoľniaka, ktoré sa uskutoční v spolupráci s verejnosťou. Pôjde o trojdňovú terénnu akciu, bližšie informácie budú onedlho zverejnené na stránke www.malafatra.org v v sekcii AKCIE...

Žaby opäť v pohybe

14.03.2017 08:54
Medzi každoročne opakajúce sa sa javy v prírode patrí aj jarná migrácia žiab. Tie tiahnu zo svojich zimovísk do najbližších mokradí, aby sa mohli rozmnožiť. Vytrvalo nasledujú svoje inštinkty od dávnych dôb, a nezastaví ich ani fekventovaná cesta. Tu hynú pod kolesami áut. Ich význam v prírode je...

Vešanie búdok pre sokoly myšiare v predhorí Malej Fatry

13.03.2017 13:57
V uplynulých dňoch sa na južnom a západnom predhorí Malej Fatry podarilo na vhodných lokalitách umiestniť ďalších 6 búdok vhodných pre sokola myšiara. Lokality sú v blízkosti obcí Turany, Sučany, Trnové a Varín. Využili sme stromoradia pri vodných tokoch. Najvhodnejšími stromami sa ukázali mohutné...

Nebol to karbofurán

07.03.2017 09:04
V júni 2016 sme vás informovali o náleze ružovo sfarbených zvyškov peria holuba na hniezde orla sklaného. Čítajte tu http://www.npmalafatra.sk/news/podozrenie-na-aplikaciu-karbofuranu/ Keďže pre karbofurán je charakteristické fialové zafabenie návnady, vznikol oprávnený predpoklad že ide o otrávenú...

Jarné uzávery turistických chodníkov

04.03.2017 22:48
Z dôvodu ochrany prírody sa v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra a rozhodnutia Krajského úradu ŽP č.2012/1031/Kr zo dňa 31.08.2012, uzatvárajú tri chodníky v období od 1. marca do 15. júna.  Medziholie – Veľký Rozsutec - Medzirozsutce Obšívanka – Malé nocľahy Vendovka - Malý...

Svetový deň divej prírody 2017

03.03.2017 09:56
VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH – TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017 Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny. Poukázať na tieto skutočnosti a...

Nočné pochody v národnom parku, alebo (ne)dodržiavanie návštevného poriadku

02.03.2017 20:19
Asi každý, kto sa vyberie do hôr hľadá pokoj a ticho. Je to prirodzená potreba v tomto bláznivom, uponáhľanom svete. Veď niet sa čomu čudovať. Možno sa čitateľ zamyslí, prečo ten názov a prečo tieto riadky.  Je toho viac. Nočné pochody v chránených územiach sú čoraz...

Činnosť strážcov v roku 2016

28.02.2017 17:58
Krátka správa z činnosti oddelenia strážnej služby za rok 2016 V priebehu mesiacov január, február, marec sa činnosť strážnej služby zamerala najmä na mapovanie výskytu veľkých šeliem (stopy či iné pobytové znaky na snehu), lesných kurovitých vtákov, dravcov a sov, ktorým...

Vyhodnotenie činnosti Školy ochrany prírody za rok 2016

17.02.2017 14:09
V roku 2016 bolo prostredníctvom Školy ochrany prírody (ďalej ŠkOP) zrealizovaných množstvo zaujímavých a pestrých akcií pre rôzne cieľové skupiny a v rámci rôznych príležitostí, či už environmentálnych, alebo celospoločenských. Akcie sme sami realizovali, alebo nás pozvali iné...

Príbeh znaku Malej Fatry

13.02.2017 19:34
Prečítajte si príbeh zrodu znaku Malej Fatry očami našej bývalej kolegyne Hanky Dobošovej. Bol trošku zamotaný. Však posúďte sami. http://www.npmalafatra.sk/sprava-np-mala-fatra/znak-malej-fatry/ Článok je prvým v rámci nášho malého seriálu zaujímavostí, pripravenom  pri príležitosti 50....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>