Čistenie prírody pri príležitosti Dňa Zeme

????  Dnes, 22.apríla, si pripomíname DEŇ ZEME.

Každoročne sa práve v tento deň milióny ľudí na Zemi venuje aktivitám v prospech životného prostredia, ktoré nám pomáhajú uvedomiť si potrebu ohľaduplného správania sa k prostrediu okolo nás. Či už ide o účasť na environmentálnych prednáškach, vysádzanie stromčekov alebo vyčistenie nejakého verejného priestoru, každý z nás môže aspoň malou troškou prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu.

Správa NP Malá Fatra pri príležitosti Dňa Zeme organizuje budúci piatok, 3.mája 2024, čistenie prírody vo vybraných obciach Terchovskej doliny.

V spolupráci s obcami a s takmer 700 žiakmi škôl z obcí Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Belá a Terchová budeme čistiť verejné priestranstvá a drobné vodné toky v okolí škôl.

Nadácia KIA Slovakia podporí túto prospešnú akciu občerstvením pre žiakov zúčastnených základných škôl.

V prípade záujmu radi privítame medzi nami každého, kto má čas a chuť sa tejto akcie zúčastniť a tým odľahčiť prostredie okolo nás od odpadu.

Zraz v jednotlivých obciach je nasledovný:

  • Varín 8:00 Námestie sv.Floriána,
  • Krasňany 8:30 pred školou,
  • Dolná Tižina 8:30 pred školou,
  • Belá 8:00 pred školou,
  • Terchová 8:00 pred školou v centre, 8:30 pred školou v Struhárni.