14. ročník trienále EKOPLAGÁT ´17

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

(English version of the notice can be downloaded    here   .)

Usporiadatelia:

Štátna ochrana prírody SR

Správa Národného parku Malá Fatra Varín

Karpatská iniciatíva pre mokrade

 

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

Výstava:  29. jún 2017 – 27. august 2017, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie plagátov: 10. apríl 2017

Prvá medzinárodná prehliadka EKOPLAGÁT sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Účastníci:

profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl

 

Účastnícky poplatok: žiadny

 

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

Hlavná cena EKOPLAGÁT ´17

1. cena EKOPLAGÁT ´17

2. cena EKOPLAGÁT ´17

3. cena EKOPLAGÁT ´17

 

Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

 

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

 

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´17 stanovuje ŠTATÚT  a SÚŤAŽNÝ PORIADOK.

ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

Note changes in the Regulations and Competition rules!

Dokumenty na stiahnutie / downloadable documents

ŠTATÚT (REGULATIONS)

SÚŤAŽNÝ PORIADOK  (COMPETITION RULES) EKOPLAGÁT´17

PRIHLÁŠKU (ENTRY FORM)

ŠTÍTKY na diela (POSTER LABEL)

 

Kontakt:

Správa Národného parku Malá Fatra

Hrnčiarska 197

013 03 Varín
Slovakia

 

tel: +421 (0)41 569 2311, 507 1413

fax: +421 (0)41 507 14 15

e-mail:

ssnpmf@sopsr.sk;

alena.badurova@sopsr.sk,

miriam.balciarova@sopsr.sk

gabriela.kalasova@sopsr.sk

 

Kontaktné osoby:

Ing. Miriam Balciarová

Mgr. Alena Badurová

Ing. Gabriela Kalašová