Vzácne lastovičky skalné boli opäť pozorované v NPR Rozsutec

Dňa 12. apríla boli zoológom Správy NP Malá Fatra RNDr. Tomášom Flajsom pozorované 2 jedince lastovičky skalnej v rámci NPR Rozsutec.

Jedince boli pozorované neďaleko hniezdnej steny, kde úspešne hniezdili v sezónach 2022 a 2023. Predmetná lokalita je jediným hniezdiskom v rámci Slovenska, nakoľko hniezdi iba jediný pár, ide o najvzácnejší hniezdiaci vtáčí druh Slovenska. Pripomíname, že najbližšie známe hniezdne lokality sa nachádzajú v Rakúskych Alpách.

Text a foto: Tomáš Flajs