Ekoplagát

EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka, ktorá v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a  životného prostredia. Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

 

Poslanie a cieľ

Poslaním a cieľom prehliadky je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle plagátovú tvorbu, zameranú na ochranu prírody a životného prostredia. Rozširovať poznanie a zvyšovať aktivitu spoločnosti pri riešení týchto úloh, napomáhať pri výchove k ekologickému mysleniu a etike. Trienále má zároveň podporovať ideový a umelecký rozvoj súčastnej užitej grafiky.